×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 113732

RODO, które spędza sen z powiek, nie tylko nam maluczkim, ale także także gigantom internetowym. Osoby, których dane s± przetwarzane przez Fundację, maj± prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane s± przetwarzane, informacji jakie s± cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji prawach przysługuj±cych wobec administratora; 2) ż±dania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych; 3) ż±dania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczno¶ci wymienionych w art.
RODO A Facebook to, że może zaistnieć sytuacja, gdzie podmioty większe, większych możliwościach technologicznych oraz finansowych będą zobowiązane do wykonywania tego obowiązku w szerszym zakresie, niż podmioty niewielkie, mające mniejsze zasoby technologiczne i finansowe.
Największy strach odczuwają ci, którzy nie przestrzegali przez ostatnie lata starych przepisów ochronie danych osobowych i faktycznie dzisiaj budzą się w nowej, niekiedy druzgocącej rzeczywistości, bo okazuje się, że nagle trzeba działać zgodnie z przepisami.
Nie Wyrazisz Zgody, Nie Skorzystasz Z Facebooka w rozporządzeniu podejście oparte na ryzyku określa sposób, w jaki należy podchodzić do przetwarzania danych - w każdej sytuacji, kiedy zbieramy i korzystamy z danych osobowych, musimy przede wszystkim analizować ryzyko, jakie może to spowodować dla prywatności osób, których te dane dotyczą.
8. Numery telefonów, z których wysłano Wiadomość SMS będą przechowywane w systemie Operatora w celu identyfikacji Użytkownika i nie będą wykorzystywane do innych celów, chyba że Użytkownik na podstawie odrębnej umowy z Operatorem wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla innych celów.